Sportif Amaçlı Amatör Balıkçı Belgesi Nasıl Alınır?

amatör balıkçı belgesi

Arkadaşlar biliyorum hemen yapılması gereken adımları görmek istiyorsunuz. Ancak sportif amaçlı amatör balıkçı belgesi almak isteyen arkadaşlarımızın mevzuatı da gözden geçirmelerinde fayda var. Bu yüzden amatör balıkçılık belgesi almak için gerekli evrakları ve uygulanacak adımları yazının sonuna koyduk. Henüz sportif amaçlı amatör balıkçılık belgesinin alınması zorunlu değildir. İlerleyen süreçte bu belgenin zorunlu hale getirilmesi ve bu belgeye sahip olunması için eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu belgenin alınması bilinçli avlanmaya teşvik için bir ilk adım olabilir.

Mevzuata geçelim..

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Ek- 1
Amatör Balıkçı Belgesi

amatör balıkçı belgesi
Amatör Balıkçı Belgesi

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Ek-2  Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

yabancı uyruklu vatandaşlar için amatör balıkçılık belgesi
Yabancı uyruklu vatandaşlar için amatör balıkçılık belgesi

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1. Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2. İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle, b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

avlanma fişi
Avlanma fişi

3. Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

4. Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

Amatör Balıkçılık Turizm İzni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi Ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Ek-4 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi

amatör balıkçılık turizm izni belgesi
Amatör balıkçılık turizm izni belgesi

Amatör Balıkçılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Amatör Balıkçılık Belgesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile tüm ilçelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından verilmektedir. 

Aşağıda belirtilen evraklar ile şahsen başvurarak belgenizi alabilirsiniz. 

Dilekçe (Şahsıma amatör balıkçılık belgesi çıkarılmasını talep ediyorum şeklinde)
* 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
* 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik hariç)
* Döner Sermaye Makbuzu (37 TL Ücret ilgili kurumda vezneye yatırılacaktır)
Amatör Balıkçılık Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Sisteme kayıtlı Spotif Amaçlı Amatör Balıkçı Belgenizi E-Devlet üzerinden görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

Uygulama Adı : Sportif Amaçlı Amatör Balıkçı Belgesi (Vatandaş)

Uygulama Adresi : https://edevlet.tarbil.gov.tr/balikcilik?type=gercek

Hizmet Açıklaması : Bu hizmet ile gerçek kişi olarak adınıza kayıtlı sportif amaçlı amatör balıkçı belgesine sahipseniz, belgeyi görüntüleyebilir, PDF formatında dışarı aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.

e-devlet (turkiye.gov.tr)

Kaynak : T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. “4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/36)”. Erişim 19 Haziran 2020. 
https://www.tarimorman.gov.tr

SON 9 YAZI

EN ÇOK OKUNAN YAZILAR

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments